Inter šampion

12.12.2013 19:32

Jessinka splnila podmínky pro získání titulu IntCh.